Предизвикателствата пред работниците бяха обсъдени със синдикални лидери от Габрово, Ловеч и Плевен

“Най-важният приоритет винаги е бил и ще бъде доходите”, каза вчера президентът на КНСБ Пламен Димитров при обсъждането на предизвикателствата пред икономическото и социалното бъдеще на страната през следващите 5 години със синдикални председатели от Габрово, Плевен и Ловеч. Срещата се проведе онлайн, като в нея се включиха над 120 участници.

Вицепрезидентите Пламен Нанков и Чавдар Христов, националните секретари Огнян Атанасов, Тодор Капитанов, Величка Микова, Юлия Симеонова, директорът на ИССИ Любослав Костов, консултантите към института Екатерина Рибарова и Любен Томев представиха акцентите в проекта на програма на конфедерацията за мандат 2022 – 2027 година. Отбелязани бяха очакваните трудности и визията за решението им, приоритетите и целите, които да бъдат постигнати в сферите на икономиката, социалната политика и защитата на труда.

“Ако погледнем всички индикатори, които количествено измерват нарастващите неравенства в доходите, ще установим, че за съжаление, България стои на последно място не само в Европейския съюз, но и в цяла Европа. Наред с това технологичната трансформация, от една страна, служи като фактор за катализатор на тези неравенства, и от друга, поставя много предизвикателства на пазара на труда, засилвайки необходимостта от квалификация и преквалификация”, обясни Любослав Костов.

Квалификации и преквалификации са необходими и в сферата на здравеопазването, но те трябва да водят и до повишаване на доходите, което понастоящем не е гарантирано, коментира Тодор Капитанов. По отношение на трудностите за постигане на качествена и устойчива заетост Любен Томев заяви, че в България има остър недостиг на квалифицирана работна сила, както и че са необходими партньорства за вземането на мерки за намаляване на различията на пазара на труда. Юлия Симеонова представи ученето през целия живот като важен приоритет. Преходът към зелена и дигитална икономика изисква достъп до обучения на всички заети лица с цел надграждане на уменията и адаптиране към изменящата се работна среда.

Що се отнася до гарантирането на основните трудови права, Чавдар Христов подчерта, че е ключово ратифицирането на Конвенция 190 на МОТ относно насилието и тормоза на работното място. Това ще доведе до нужните изменения и допълнения в съответните закони. Още по въпросите за правната закрила на труда коментира Величка Микова. Тя наблегна на необходимостта от създаване на компесаторни механизми за служителите, засегнати от ковид пандемията.

На срещата бяха обсъдени и темите за зеления преход и екологията, безопасните условия на труд, модернизирането на осигурителната система и системата за социална подкрепа, разширяването и усъвършенстването на колективното трудово договаряне, двустранното и тристранното сътрудничество, дигитализацията на синдикалната дейност.

Дискутирани бяха и въпросите за обезпечаване с достатъчно персонал в здравните институции и детското училищно здравеопазване, изменения и допълнения в Кодекса на труда, безработицата, тормоза и насилието на работното място.