Първи колективен договор от 20 г. насам бе подписан в Общинска администрация – Дряново

Днес, 31 януари, в Ритуалната зала на Община Дряново лидерите на синдикалните организации на КНСБ и КТ “Подкрепа” и кметът на общината Трифон Панчев подписаха Колективен трудов договор и Споразумение за държавните служители в Общинска администрация – Дряново.

На събитието присъстваха също заместник–кметът на Община Дряново Николай Карагьозов, секретарят на общината Цветан Йорданов, областният координатор на КНСБ Росица Йонкова, експертът на Регионалния съвет Цветомира Джепунова и представители от федерацията към КТ „Подкрепа”.

Председателят на синдикалната организация на ФНСДУО – КНСБ Татяна Декова благодари на ръководството на общината в лицето на кмета Панчев, като подчерта добрите договорености, които са постигнати, конструктивния диалог с работодателя и другия синдикат и припомни на участниците факта, че в Общинската администрация не е имало синдикати и не са били подписвани колективни трудови договори от двадесет години.

Росица Йонкова изрази готовността на КНСБ бъдещите партньорски отношения да намерят своето естествено продължение и чрез обученията, които синдиката предлага на своите членове, и които ще им служат при изпълняване на служебните им задължения.

Сключените днес КТД и Споразумение за държавните служители са по проекти на синдикалната организация на КНСБ, изготвени с експертната помощ на Регионалния съвет – Габрово и ФНСДУО. Чрез тях се регламентират трудовите, служебните, осигурителните и синдикалните права на служителите, страна по документите. Сред договореностите са допълнителен платен годишен отпуск, отпуск за майките с две и повече деца, отпуск при непреодолими събития като пандемии и енергийни кризи, допълнителен платен отпуск за родителите на първокласници за първия учебен ден, защита при съкращение на служителите, на които им предстои придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в следващите две години. Освен това, работодателят ще осигурява средства за работно и представително облекло, както и средства за корекция на зрението не само за работещите с видео дисплеи, а и за шофьорите в общинска администрация.

КТД и Споразумението за държавните служители влизат в сила от началото на годината и са със срок на действие две години, като страните се ангажират да надграждат на постигнатите договорености.