Нова организация на КНСБ бе учредена в Благоевград

На 31 януари в Регионалния съвет на КНСБ – Благоевград бе учредена синдикална организация в Дирекция социално подпомагане – Благоевград.

Учредителите избраха да членуват във ФНСДУ към КНСБ. За председател на синдикалната организация бе избрана Снежана Даскалова. В момента се изготвя проект на колективен трудов договор на ниво дирекция, който да бъде внесен с покана за преговори до работодателя. До подписването му синдикалните членове ще се възползват от договореностите на национално ниво, сключени в Колективния трудов договор на ниво Агенция за социално подпомагане.