ЕКП: Със силно колективно договаряне заплатите ще са с до 2000 евро по-високи

С до 2000 евро по-голям доход годишно ще бъдат европейските работници, обхванати от колективни трудови договори, ако се възстановят покритието и силата им отпреди 20 години. Това показва ново проучване на Европейския институт на профсъюзите, което предстои да бъде публикувано през тази година, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите. Изследването е направено в навечерието на заключителните преговори по проекта за директива за адекватните минимални заплати и насърчаване на колективното договаряне.

През последните две десетилетия обхватът на колективните трудови договори намалява в 22 държави-членки на ЕС в резултат на политиките на дерегулация, провеждани от националните правителства, европейските и международните институции, посочват от ЕКП. През 2002 г. около 73% от работниците в ЕС са били обхванати от колективни трудови договори, докато през 2018 г. те са 60 на сто.

Проучването показва, че намаляването на обхвата на колективното договаряне в Европа е проблем не само на работниците, които са извън него. То се отразява и върху бонуса към заплащането в рамките на договарянето между социалните партньори. Тази премия би била с 3% по-висока, ако обхватът бъде възстановен на равнището от 2002 г., показва изследването. В резултат на това работниците в Кипър ще получават допълнително 2292 евро годишно, докато бонусът ще бъде 1148 евро в Обединеното кралство и 886 евро в Чехия – достатъчно, за да покрие средната годишна сметка за електроенергия в тези страни. В България, която е с най-ниските заплати в ЕС, бонусът би бил средно 337 евро и е повече от месечната минимална работна заплата, посочват от ЕКП.

Изследването показва, че високият обхват на колективното договаряне е тясно свързан с централизираното договаряне на национално или секторно равнище, докато по-ниското покритие е свързано с договаряне на ниво предприятие и работно място.

Силен стимул за възстановяване на обхвата се очаква да даде директивата за адекватните минимални заплати. Тя трябва да гарантира, че държавите членки с ниско ниво на колективно договаряне ще разработят национални планове за действие за увеличаване на обхвата му. ЕКП призовава френското председателство и Съвета да приемат предложението на Европейския парламент за стимулиране на колективното договаряне. За целта е необходимо:
– Изготвяне на национални планове за действие, които да гарантират реално увеличаване на броя на работниците, обхванати от колективен трудов договор;
– Държавите-членки да забранят практиките за разбиване на синдикатите, които целят да подкопаят колективното договаряне;
– Държавите-членки да гарантират, че синдикатите имат достъп до работните места, за да организират работниците и да водят преговори за по-добро заплащане, да гарантират, че 2 трилиона евро годишно, които се изразходват за обществени поръчки, вече не облагодетелстват компании, които отказват да признаят синдикатите или да участват в колективно договаряне.

“В ситуация, в която семействата се борят да се справят с нарастващите разходи за живот, увеличаването на броя на работниците, обхванати от колективното трудово договаряне, е въпрос на спешност. Бонусът към заплащането от по-силни колективни договори може да бъде разликата между това да си позволиш или не да плащаш сметките за ток, наем или седмичната заплата. Работниците, обхванати от колективното договаряне, все още са по-добре платени от тези, които са извън него. Те имат и по-голяма сигурност на работното място, повече отпуски, по-безопасни и по-равнопоставени работни места”, коментира зам.-генералният секретар на ЕКП Естер Линч.

Тя каза още: “В основата си става дума за справедливост. Колективното договаряне на секторно ниво е най-добрият начин да се гарантира, че работещите хора получават справедлив дял от богатството, което създават. Политиците казват, че са научили уроците си за колективното договаряне и сега твърдят, че го подкрепят. Но обръщането на тенденцията за свиване на колективното договаряне ще изисква реални действия, а не само топли думи.”