Започва дистанционно обучение “Пазар на труда”

Дистанционно обучение на тема “Пазар на труда” започва от днес и ще продължи през следващите две седмици. То е третият модул от курса по Индустриални отношения, насочен към новоизбрани синдикални председатели и синдикални активисти. За участието си в обучението те не дължат такса.

Курсът се провежда само в онлайн форма, като платформата за обучение е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Курсът е разработен от водещи експерти юристи и икономисти с дългогодишен опит в КНСБ. Познанията в сферата на Икономиката на труда са основата, върху която може да се търси оптимален баланс между интереси­те на субектите на индустриалните отношения – държавата, син­дикатите и работодателите. За синдикатите представителството и защитата на трудовите права и интереси на работниците и служи­телите е основният смисъл на тяхната мисия.

Основните въпроси, с които ще се запознате в първата част Пазар на труда са:

Ø  Какво представлява пазарът на труда и как се интерпретира той в икономическата теория?

Ø  Кои са основните сегменти на съвременния пазар на труда?

Ø  Как се класифицират различните видове пазари на труда?

Ø  Какви са формите на мобилност на работната сила и как влияят те върху различните пазари на труда?

Курсът завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50% се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

За участие можете да подадете заявка на следните имейли: lisrael@citub.net Леонтина Израел, fandonov@citub.net Филип Андонов.

Моля, отбележете трите си имена, името на курса, в който искате да се включите, синдикалната организация, в която членувате и позицията, която заемате. След като обработим заявката Ви, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.