Онлайн курс “Колективно трудово договаряне” започва от 14 февруари

Дистанционно обучение „Колективно трудово договаряне“ започва от 14 февруари. То е част от програмата за базово обучение на новоизбрани синдикални председатели, разработена под формата на онлайн курс. Чрез него се цели да се подпомогне придобиването и  развитието на  основни знания и умения, които ще Ви позволят да осъществите необходимите  подходи за успешна синдикална дейност. Темите на обучението са обединени в 6 модула:

  • Модул 1: Визия, мисия, цели и перспективи на КНСБ;
  • Модул 2: Трудови и осигурителни отношения;
  • Модул 3: Икономика на труда;
  • Модул 4: Колективно трудово договаряне;
  • Модул 5: Колективни трудови спорове;
  • Модул 6: Икономика, социална политика и мениджмънт.

Базовото обучение за новоизбрани синдикални председатели обединява набор от уникални, приложими в практиката, разнообразни инструменти, с които да си служим в динамичната трудова и социално-икономическа обстановка.

В Модул 4: Колективно трудово договаряне ви предлагаме да се запознаете със следните теми:

  • Същност, цели и предмет на Колективното трудово договаряне и неговото развитие в България;
  • Правна рамка на Колективното трудово договаряне;
  • Структура и съдържание на колективния трудов договор;
  • Технология на преговорния процес.

Как се провежда курсът?

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до отделен модул в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола, издадена от администратор. Единственото условие е да имате интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Синдикалните членове не дължат такса за участие в курсовете.

Всеки модул завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50% се смята за успешно завършен, издава се сертификат и се преминава към следващия модул.

Заявка за участие можете да подадете на следните имейл адреси: lisrael@citub.net Леонтина Израел, fandonov@citub.net Филип Андонов.

Моля, отбележете трите си имена, името на курса, в който искате да се включите, синдикалната организация, в която членувате и позицията, която заемате в синдикалната организация. След като обработим заявката Ви, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.