Над 120 учители от Габрово и Ловеч бяха обучени по кампанията „Моето първо работно място“

На 11 и 12 февруари Регионалният съвет на КНСБ-Габрово заедно с Регионалния съвет на КНСБ в Ловеч и със съдействието на Регионалните управления на образованието в двете области проведоха съвместно обучение в електронна среда на над 120 класни ръководители и педагогически специалисти. Лектори бяха областният координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова и националният координатор на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост към КНСБ Радка Гичева.

Обучението е част от продължаващата и през 2021-2022 учебна година национална образователна кампания „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката. Тя се реализира от 2012 година насам.

След успешно издържан тест в края на обучението и изготвяне на презентация по избрана тема всеки от участниците получава удостоверение за ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“ и един квалификационен кредит. Темите на обучението ще са заложени в часа на класа през втория учебен срок на учебната 2021-2022 година.

Целта на кампанията „Моето първо работно място“ е да се подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средно образование, като бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения при постъпване за пръв път на работа. Това улеснява прехода от училището към пазара на труда и бъдещото кариерно развитие.