НСФ “Култура”: Призоваваме Народното събрание да осигури 25% ръст на разходните стандарти

Публикуваме Протестна декларация на НСФ “Култура” – КНСБ относно проектобюджет 2022 г.

 

П Р О Т Е С Т Н А  Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА НСФ „КУЛТУРА“ – КНСБ ОТНОСНО ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022

НСФ „КУЛТУРА“ – КНСБ, обединяваща синдикални организации на музеи, галерии, библиотеки, читалища, музикални и танцови изкуства, се обявява против параметрите на проектобюджет 2022 в областта на културата! 

На тристранни срещи през миналата 2021 г. с участието на синдикати, работодатели и експерти от Министерството на културата, беше прието увеличение с 25% на разходните стандарти за всички браншове в културата, считано от 1 януари 2022 г. В браншовите договори, подписани от министъра на културата, бяха заложени минимални основни заплати за отделните длъжности като коефициенти спрямо минималната работна заплата за страната. Тези минимални заплати заедно с основната дейност на културните институции трябваше да бъдат обезпечени с въпросното 25-процентно увеличение.

Вместо това в проектобюджета за 2022 г. е заложено увеличение в бюджета на браншовете в културата от 5% за музеи и галерии до 9,2% за библиотеки!

Ясно е, че с подобни средства не само няма да бъдат постигнатите договорените с Министерството на културата увеличения на заплатите, които отново се доближават до минималната за страната, но и културните институции няма да могат да извършват основната си дейност – поради увеличените многократно разходи за електроенергия, парно, консумативи и всякакви услуги!

Приемайки внесените в бюджета параметри, Народното събрание би принудило българската култура не просто на мизерия, но и да затвори врати! Обещаните през последните дни допълнителни 12 милиона лева за култура биха допринесли за увеличение на бюджетите във всички браншове – музеи, галерии, библиотеки, читалища, музикални и танцови изкуства – с около 20%, което, макар и немалко, е твърде недостатъчно поради горепосочените причини.

УС на НСФ „Култура“ – КНСБ , помнейки обещанието на новото ръководство на Министерството на културата, че си поставя за цел „достъп на всички български граждани до култура“, призовава Народното събрание да осигури договореното 25-процентно увеличение за всички браншове в културата! 

УС застава зад справедливите искания на работещите и призовава своите членове за символични протестни действия по места. УС си запазва правото да призове към ефективни действия и протести на цялата културна гилдия, както това се случи през есента на 2015 г.!