Проведе се първият информационен ден по проекта за дигитална трансформация на труда TransFormWork

На 15 февруари 2022 г. се проведе Първият национален информационен ден по двугодишния проект на КНСБ „Социалните партньори заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от автономното рамково споразумение по дигитализация“ – TransFormWork VS/2021/0014, финансиран от ЕК. Събитието беше хибридно и в него взеха участие 45 експерти – представители от централата и федерации на КНСБ, БСК и браншови камари, МТСП и ИА ГИТ.

Събитието беше открито от президента на КНСБ Пламен Димитров, който представи националния и европейски контекст, както и предизвикателствата пред социалните партньори, свързани с въвеждането на Рамковото споразумение на европейските социални партньори по дигитализация. Бяха представени резултатите, постигнати през първата година на проекта, както и сравнителен анализ на тенденциите в подготовката и прилагането на методологии, стратегии и практики по отношение на дигиталната трансформация на труда, който обхваща 5 страни-членки на ЕС – България, Естония, Кипър, Малта и Ирландия.

Величка Микова, национален секретар, КНСБ и Мария Минчева, зам.-председател на БСК представиха Европейския социален диалог,  Комитетът за социален диалог и ролята му по отношение на Европейските автономни споразумения и Европейското автономно рамково споразумение по дигитализация, процесите на партньорство между работодатели и представители на работниците и областите на съвместна работа.

Участниците в събитието имаха възможност да чуят от представителите на МТСП каква е позицията на държавата относно въздействието на дигитализацията върху трансформацията на трудовите отношения и дали трудовото ни законодателство се нуждае от промени. Експерти от ИА ГИТ представиха най-новите практики на контролната дейност във връзка с разширяващото се прилагане на дигитализацията в трудовите отношения, в т.ч. как се извършват посещения в на работното място при хоумофис работа и т.н.

Втората сесия от националния информационен ден беше посветена на работа във фокус групи, където представителите на синдикати и на работодатели дискутираха въпроси и практически казуси по отношение на четирите ключови елемента на Споразумението: дигитални умения и осигуряване на заетост, свързване и изключване, изкуствен интелект и уважение на човешкото достойнство и надзор.

За повече информация: https://transformwork.eu/