Над 50 учители от област Кюстендил бяха обучени по кампанията „Моето първо работно място“

На 14 и 15 февруари в офисите на Регионалния съвет на КНСБ в Кюстендил с участието на КНСБ-Дупница и със съдействието на Регионалното управление на образованието в Кюстендил се проведе обучение по продължаващата и през 2021-2022 учебна година национална образователна кампания „Моето първо работно място“. В него се включиха над 50 класни ръководители и педагогически специалисти от гимназиите в общините на областта. Лектори бяха областният координатор на КНСБ Кюстендил Яни Георгиев и експерт–юристът от офиса на КНСБ в гр. Дупница Албена Лазарова.

След успешно издържан тест в края на обучението и изготвяне на презентация по избрана тема всеки от участвалите преподаватели получи удостоверение за ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“ и един квалификационен „кредит“. Темите на обучението са заложени в учебната програмата на учениците в часа на класа през втория учебен срок на учебната 2021-2022 година.

Целта на обучението е чрез разяснителна кампания сред абитуриентите да се улесни техният преход от училището към пазара на труда и към кариерно развитие, като бъдат информирани за основните трудови, социални и осигурителни права и задължения, които имат при постъпване на работа за пръв път.