КНСБ-Габрово обучи комитети и групи по условия на труд от региона

На 18 февруари Регионалният съвет на КНСБ-Габрово, съвместно с Колежа за работническо обучение на КНСБ, проведе ежегодното обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд. Бяха обучени четиридесет работници и работодатели от публичния и реалния сектор от четирите общини на област Габрово.

Предвид епидемичната обстановка форумът бе реализиран в електронна среда през онлайн платформа. Той се осъществи в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 на Министерството на труда и социалната политика.

Тази година отново лектори бяха директорът на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово Виолета Иванова и националният секретар на КНСБ в направление „Безопасност и здраве при работа. Екология” Огнян Атанасов.

Виолета Иванова запозна участниците с нормативните разпоредби относно провеждането на инструктажи, включително и при работата от разстояние в условията на пандемия, контрола по спазване на трудовото законодателство и правомощията на контролните органи.

Огнян Атанасов представи приоритетите в Стратегията на ЕС по безопасност и здраве при работа 2021–2027 г., Националната програма по безопасност и здраве при работа 2022-2024 г., исканията, проектите и кампаниите на КНСБ в тази област, както и възможностите, които дава фонд „Условия на труд”.

В дискусията бяха обсъдени още въпроси във връзка с оценката на риска на работното място,  функционирането на комитетите и групите по условия на труд и извършването на проверки от контролните органи при работа от разстояние.