Декларация в подкрепа на синдикалния протест на НСПС “Огнеборец”

Уважаеми огнеборци, 

Уважаеми колеги и приятели синдикалисти, 

Отлаганите мерки за достойно повишаване на доходите на работещите в структури от сектор „Сигурност” от страна на българските правителства и наслагваните с години проблеми поради липса на реформи в сектора, рефлектират и в днешни дни, като ни принуждават отново да бъдем заедно на улицата, за да защитим правото си на достоен труд и справедливи доходи.

КНСБ води последователна политика за повишаване на доходите на работниците и служителите в страната. В своето становище по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. изразяваме категорично несъгласие с липсата на политика по доходите и промяна в данъчната система в посока по-справедливо разпределяне на публичните финанси.

Поради тази причина настояваме за ръст на доходите на работещите в бюджетната сфера с минимум 10%, а за работещите „на терен“ с 15%. Според нас е необходимо поне да бъде компенсирана рекордно високата инфлация, в която се намираме. Към януари 2022 г. инфлацията е 9,1% спрямо същия период на предходната година, което е най-високата стойност от над 24 години. Този ръст няма да повиши покупателната способност на служителите и няма да доведе до реална конвергенция спрямо средноевропейските стандарти на заплащане, но поне ще има компенсиращ ефект върху вече загубени възможности на хората, които не са спрели да изпълняват своите служебни задължения в сложната икономическа конюнктура през последната година.

Във връзка с организирания Национален протест – шествие на 19.02.2022 г. от Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” Конфедерация на независимите синдикати в България категорично подкрепя исканията на НСПС „Огнеборец“ за увеличаване на средствата за персонал с цел ръст на възнагражденията с 20% в проекта за бюджет на МВР за 2022 г., искането за допълнителен ресурс за капиталови разходи от минимум 100 млн. лв. и настояването за подобряване на диалога с политическото ръководство на МВР с цел информираност за предстоящите реформи в МВР.

С пожелание за успех в протестните действия на 19.02.2022 г. и удовлетворяване на общите ни искания за повишаване на доходите на работещите в системата на МВР, както и за достойно заплащане на работещите във всички бюджетни сфери и икономически сектори в България!

 

С уважение,

Пламен Димитров

Президент на КНСБ