Декларация в подкрепа на синдикалния протест на НСФ “Култура” относно проектобюджет 2022

Уважаеми колеги и приятели синдикалисти, 

Отлаганите мерки за достойно повишаването на доходите на работещите в структури от сферата на Културата и наслагваните с години проблеми рефлектират и в днешни дни, като ни принуждават към организиране на протестни действия под различна форма, за да защитим правото си на достоен труд и справедливи доходи.

Предвидените средства за увеличение на стандартите за финансиране на културните институти са недостатъчни. На практика предвидените ежегодни ръстове само на базата „догонване” на увеличение на минималната работна заплата водят до изравняване на възнагражденията на квалифицираните специалисти с тези на неквалифицираните.

КНСБ води последователна политика с настояване за ръст на доходите на работещите в бюджетната сфера с минимум 10%, а за работещите „на терен“ с 15%. Според нас е необходимо поне да бъде компенсирана рекордно високата инфлация. Към януари 2022 г. тя е с 9,1% по-висока спрямо същия период на предходната година, което е най-високата стойност от над 24 години. Този ръст няма да повиши покупателната способност на служителите и няма да доведе до реална конвергенция спрямо средноевропейските стандарти на заплащане, но поне ще има компенсиращ ефект върху вече загубени възможности на хората, които не са спрели да изпълняват своите служебни задължения в сложната икономическа конюнктура през последната година.

КНСБ подкрепя протестните действия на работниците и служителите в сферата на Културата и призовава Народното събрание да осигури договореното 25-процентно увеличение за всички браншове в културата.

КНСБ подкрепя всички законови действия за постигане на достойно заплащане на работещите във всички бюджетни сфери и икономически сектори в България!

 

Ръководството на КНСБ