Декларация в подкрепа на акция на ЕКП за справедливи минимални заплати

Уважаеми колеги и приятели синдикалисти, 

КНСБ се присъединява чрез гласа на своите над 270 000 членове в България към организираната от ЕКП на днешния 24 февруари широка синдикалната акция под наслов „Европа има нужда от увеличение на заплатите! Колективно договаряне за всички и справедливи минимални заплати!”.

Считаме, че са необходими решителни действия от националните правителства в рамките на Френското председателство за приемане на Директивата относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз. Синдикалният призив към участниците в Съвета на ЕС е да проявят гъвкавост и да позволят диалог по редица ключови членове на Директивата.

КНСБ настоява в текстовете на Директивата адекватността на минималнaта работна заплата да се измерва с т.нар. праг на достойнство, равняващ се на 60% от медианната и 50% от средната работна заплата. Ето защо този праг следва да бъде изрично посочен като част от ориентировъчните референтни стойности в чл. 5, ал.3.

Всички работници в Европейския съюз – и от частния, и от публичния сектор, трябва да получават достойни минимални доходи от труд, а колективното договаряне трябва да се стимулира и да достигне обхват от 80%. Необходимо е също синдикатите да бъдат част от консултативните органи по въпросите на МРЗ, които предстои да бъдат създадени.

Нека не забравяме, че Директивата трябва да гарантира, че минималната заплата позволява достоен начин на живот. Работеща България разчита, че правителството ще участва активно в преговорния процес и ще подкрепи позициите, които в най-голяма степен благоприятстват определянето на справедлив и достоен минимален трудов доход.

КНСБ застава и зад призива на ЕКП, който ще бъде издигнат по време на демонстрацията в Брюксел, за защита на хората, мира и диалога в Украйна и Русия.

 

РЪКОВОДСТВО НА КНСБ