Над 140 педагози от Стара Загора бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Над 140 преподаватели от област Стара Загора бяха обучени по Националната образователна кампания “Моето първо работно място”. Обучението бе реализирано благодарение на доброто партньорство на Регионалния съвет на КНСБ – Стара Загора с РУО-Стара Загора, Синдиката на българските учители и директори на училища в региона.

На 17 и 18 февруари в град Стара Загора обученията се осъществиха чрез електронна платформа на МОН. Лектори бяха Нина Димитрова от СБУ и Галина Кирчева, областен координатор на РС-Стара Загора. Обучени бяха над 85 класни ръководители и преподаватели. А на 23 и 24 февруари бе проведено присъствено обучение в Казанлък. Обучени бяха близо 60 учители, лектор беше Галина Кирчева.

След успешно положен тест всеки от участниците ще получи удостоверение по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“ за преминатия курс и съответно един квалификационен кредит. Участниците и в двете обучения бяха много активни с въпроси и мнения относно случващото се в образователната система, с конкретни казуси от практиката им на учители, загриженост относно бъдещето на младите хора у нас.

Представените теми ще бъдат заложени в час на класа през втория учебен срок на учебната 2021-2022 година и зрелостниците ще бъдат запознати с тях. Целта е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за възможностите за търсене на работа у нас и в чужбина, какви са правата им, какви задължения ги очакват и да бъдат подготвени за предстоящия им трудов път.