Позиция във връзка с необходимостта от спешни мерки след нападението над Украйна

От днес светът се намира в нова сурова реалност. Устоите на мира в Европа са подкопани, след като Русия започна военна операция на територията на цяла Украйна. КНСБ осъжда всички действия, които вече доведоха до цивилни жертви, прогониха хиляди от домовете им, породиха ужас и страх сред милиони европейци.

Повече от всякога в момента е необходимо да се вземат спешни мерки, които биха предотвратили последващи кризи и в икономически, и в хуманитарен план.

Според КНСБ е необходимо:

  • Да се предприемат комплексни мерки за гарантиране на енергийните доставки за страната, като се подготвят аварийни планове за работа на енергийните дружества у нас. Следва да се осигури приоритет за доставки за населението, здравната и социалните системи и критичните производства, като се отчетат рисковете за доставки на природен газ.
  • Да се осигури производството на електрическа енергия от местни енергоизточници. Това е ключово решение за България в условията на криза, тъй като страната ни следва да се подготви да замени използването на природен газ в случай на прекъсване или ограничаване на доставките. Следва да се използват всички възможности за увеличаване на резервите от енергийни ресурси в съоръжения на наша територия.
  • Правителството да предложи ЕК временно да намали или замрази цените на въглеродните емисии. Това ще даде шанс на използването на електроенергията от изкопаеми източници. Местните ресурси в страните членки могат да осигурят защита на общия енергиен пазар в очертаващата се с неясен хоризонт несигурна обстановка.
  • Преоценка на Европейския енергиен пазар в светлината на острите регионални конфликти. Наличието на механизми, които подкопават не само икономическата конкурентоспособност в ЕС, но и способността за производство и доставка на ключови стоки, следва да бъде ограничено. Колективните действия на ЕС следва да включват мерки за премахане на ограниченията за доставки по двустранни договори за доставки на приоритетни потребители, както и плащането за емисии на въглероден двуокис. Влиянието на цените на природния газ върху пазарните цени на електрическата енергия трябва да бъде ограничено, за да не води допълнително до заплаха за критично важни доставки.
  • Спешно изготвяне на план за трайно връщане в България на българската диаспора в Украйна. От една страна, нашите сънародници там в момента се нуждаят от подкрепа и сигурност. От друга, страната ни е в сериозна демографска криза и трябва да се стреми да привлече всеки, който има българско самосъзнание. В този труден момент можем взаимно да си подадем ръка. Подобно действие ще е в синхрон и с Националното тристранно споразумение между национално представителните организации на работниците, работодателите и правителството. С него през юни 2020 г. бе одобрено да се разработи национална програма за заселване в България на граждани от трети страни с български произход. В изготвения от КНСБ меморандум за социално-икономическото развитие на България през следващите 4 г. също се настоява за приемане на Национална стратегия по миграция, както и разработване на Национална програма за привличане в България на хора с български произход, граждани на трети държави.

КНСБ призовава за отговорност, разум и търсене на път за мирни преговори. Най-важни са животът и безопасността на хората.

 

Ръководство на КНСБ