За първи път от 52 г. актуализират наредбата за безопасни условия на труд в металургията

Нова наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия бе подписана днес съвместно от министъра на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков. Това се случва за първи път от 1970 година насам.

„Нашата цел е да защитим живота и здравето на хората, работещи в металургията, да им подсигурим добри условия за труд и да направим привлекателна тази професия за младите хора“, коментира министър Нинова.

Задачата за изработване на наредбата беше възложена през 2021 г. от фонд „Условия на труд“ на Учебно-квалификационен център „Обсерватория “ по предложение на министъра на икономиката. Цялостната дейност по създаване на новата наредба беше реализирана в системно взаимодействие  на социалните партньори от бранш „Металургия“  – СФ „Металици“ – КНСБ,  НФ „Металургия “- КТ “Подкрепа” и БАМИ и с прякото участие на специалисти по условия на труд, директори човешки ресурси, КУТ от металургичните заводи в България, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката и Химикотехнологичен и металургичен университет-София.