70 учители от Монтана бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Регионалният съвет на КНСБ в област Монтана, в партньорство със Синдиката на българските учители и Регионалното управление по образование, реализираха онлайн обучение на класни ръководители, с което дадоха начало на Националната образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“.
В рамките на кампанията бяха обучени 70 учители от област Монтана по ключови компетенции „Трудови, социални и осигурителни права“, които следва да проведат обучения на завършващите XII клас ученици в час на класа, в рамките на 10 учебни часа.
Експертите от КНСБ – Монтана, със съдействието на директорите на образователните институции осъществяват присъствени обучения на учениците от 12-ти клас на територията на област Монтана. Целта на кампанията е да се подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища, да се улесни преходът от училище към пазара на труда, да се стимулира успешната адаптация на учениците към пазара на труда, да се подпомогне кариерното развитие на учениците, както и да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното място.