80 учители от Шумен бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Областният координатор на КНСБ в Шумен Анета Денева и експертът на Регионалния съвет Радостин Павлов заедно с областния координатор на СБУ-Шумен Татяна Иванова и със съдействието на РУО-Шумен проведоха обучение на 80 класни ръководители на ученици от XII клас в областта.

Обучението е част от продължаващата и през 2021-2022 учебна година Национална образователна кампания „Моето първо работно място” на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

То се състоя в залата на Профилирана езикова гимназия “Н.Й.Вапцаров” Шумен при спазване на всички необходими противоепидемични мерки. Всеки преминал обучението ще получи удостоверение за ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права” и по 1 кредит. Представените теми ще бъдат заложени в час на класа през втория учебен срок на учебната 2021-2022 година и зрелостниците ще бъдат запознати с тях.

Целта е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, постъпвайки за пръв път на работа, да се осигури по-плавен преход от ученическата скамейка към пазара на труда и последващото им кариерно развитие, както и да се повиши общата им правна култура.