Над 60 учители от Видин се включиха в кампанията “Моето първо работно място”

Между 7 и 10 февруари Регионалният съвет на КНСБ във Видин проведе обучение по продължаващата и през 2021- 2022 учебна година национална образователна кампания “Моето първо работно място “. В него се включиха над 60 класни ръководители и педагогически специалисти от гимназиите и техникумите в областта. Лектор беше областният координатор на КНСБ във Видин Любен Любенов.

Образователната кампания „Моето първо работно място” се реализира от Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Целта е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, постъпвайки за пръв път на работа, да се осигури по-плавен преход от ученическата скамейка към пазара на труда и последващото им кариерно развитие, както и да се повиши общата им правна култура.