Писмо на синдикати и работодатели от хранителния бранш до премиера Кирил Петков

Публикуваме съвместно писмо на ФНСОХП към КНСБ и работодателски организации в хранително-вкусовата промишленост до премиера Кирил Петков и копие до министрите на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, на земеделието Иван Иванов и на енергетиката Александър Николов. То е във връзка с необходимите превантивни дейстивия, за да не се допусне недостиг на хранителни продукти от първа необходимост. Изпратено е на 25 февруари.

 

Уважаеми господин Петков,

Продиктувано от ескалацията на напрежението в Украйна и негативните последствия, които очаквано биха засегнали цялото ни общество, считаме за своя отговорност и задължение да споделим с Вас силното безпокойство и притеснение на компаниите и работещите в хранително-вкусовата промишленост относно непрекъснатостта в обезпечаването с необходимите за функционирането на индустрията доставки на газ. Отчитайки факта, че за реализиране на производствения процес преобладаващата част от предприятията от ХВП в страната са пряко зависими от газовите количества /доставки/ и цени, остротата и значимостта на въпроса е още по-обосновано от прякото му отражение върху способността за задоволяване на продоволствените нужди на българския народ.

Доказали способността си да носим отговорност за продоволственото обезпечаване в най-кризисните за страната и обществото моменти, в т.ч. и при настъпването и последващото развитие на пандемията, и с цел да можем да продължаваме да бъдем надеждния партньор, на който винаги е разчитала държавата, се нуждаем от яснота за моментното състояние и плановете на правителството, дори и при най-лошия сценарий за развой на събитията. За да можем да бъдем екзактни в създалата се ситуация; да планираме действия в рамките на своите възможности, в т.ч. да дадем отговор на тревогите на хилядите работници и служители в сектора от възможно преустановяване на дейността на предприятията; на притесненията на милионите потребители, както и на вече отправените към нас институционални запитвания за времевия хоризонт, в който бихме били в състояние да осигурим храни за населението, разчитаме на Вашето ангажирано съдействие и предоставяне на информация относно:

  1. Наличието на газови количества в резерв в случай на преустановяване на доставки и планирания от правителството механизъм за тяхното разпределение;
  2. Готовността за приоритетно обезпечаване на хранително-вкусовата промишленост с необходимите за нейното функциониране доставки на газ.

С надеждата за ясни, точни и навременни отговори на възникналите въпроси се надяваме да можем заедно да вдъхнем спокойствие на българския народ, че българската храна ще е осигурена за трапезата му, независимо от разрастващата се криза в Украйна.

С уважение,

Асоциация на месопреработвателите в България

Асоциация на млекопреработвателите в България

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

Асоциация на производителите на рибни продукти „БГ ФИШ“

Национална асоциация на млекопреработвателите

Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Национална лозаро-винарска камара

Сдружение на производителите на масла и маслопродукти

Сдружение „Храни и напитки България“

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Федерация на независимите синдикални организации от хранителната промишленост – ФНСОХП към КНСБ