90 учители от Разград бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Регионалният съвет на КНСБ в Разград, съвместно със СБУ-Разград и РУО-Разград, стартира Националната образователната кампания “Моето първо работно място” в региона. Тя се организира от  Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Близо 90 учители от областта се включиха в кампанията. Всеки преминал обучението полага тест и ще получи удостоверение за ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права”, което му осигурява по 1 кредит. С разглежданите теми ще бъдат запознати учениците в часа на класа през втория учебен срок.

Целта е завършващите средно образование ученици, постъпвайки за пръв път на работа, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения.