ЕКП: Липсват достатъчно мерки срещу насилието на работното място

Днес Европейската комисия представи проект на директива за борба с насилието над жени.  Той съдържа много необходими мерки и ЕКП приветства факта, че комисарите отбелязаха Международния ден на жената с действия, а не само с думи. Мерките срещу насилието на работното място обаче до голяма степен са пренебрегнати, въпреки че работещите жени алармират, че то има високи нива. Това съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите в коментар на пректодирективата.

От там посочват, че е разочароващо да се види, че липсват действия срещу насилието на работното място и в подкрепа за практически решения като по-силно колективно договаряне в момент, когато:

  • 16% от жените в ЕС заявяват, че най-сериозното насилие от страна на лице, което не е партньор, е било извършено на работното място.
  • 63 % от жените, работещи в транспортния сектор в Европа, са преживели насилие на работното място, а една четвърт от тях смятат, че тормозът е част от работата им.
  • Работниците в сферата на услугите и продажбите, които са предимно жени, страдат от насилие и тормоз “значително по-често” от останалите.

В Международния ден на жената ЕКП подчертава, че присъединяването на жените към синдикатите за договаряне на по-добри условия на труд е един от най-добрите начини за борба с насилието и тормоза, както на живо, така и онлайн.

Анализът на проекта за директива, направен от конфедерацията, показва, че:

В предложението липсват практически решения, които да направят работните места безопасни от насилие и тормоз, тъй като в него не се подчертава необходимостта работодателите да прилагат и актуализират политиките за борба с насилието и тормоза, основани на пола, включително кибернасилието.

Предложението не отчита връзката между домашното насилие и света на труда, след като се знае, че синдикатите са предложили решения за подкрепа и защита на жертвите и пострадалите от домашно насилие чрез колективни трудови договори.

Във времена, когато все повече държави-членки ратифицират Конвенция 190 на МОТ, е изненадващо да се види липсата на подкрепа от страна на Европейската комисия за Конвенцията, казват още от ЕКП.

КНСБ нееднократно настоява пред българското правителство страната ни да ратифицира конвенцията, за да се прекратят практики, свързани с насилието на работното място.

“Насилието и тормозът над жени на работното място се увеличиха по време на пандемията, като продавачките в магазините, транспортните работници и болногледачите бяха изправени пред все повече злоупотреби лице в лице, но също така жените, работещи у дома, бяха изправени пред нови форми на кибертормоз, улеснени от натрапчивите инструменти за наблюдение, използвани все по-често от работодателите. Затова е разочароващо, че насилието на работното място и най-практичното решение за него – колективното договаряне – са пренебрегнати в това важно законодателство. Данните показват, че повече демокрация на работното място и ясна роля на синдикалните представители по въпросите на здравето и безопасността водят до по-безопасни работни места, коментира зам.-генералният секретар на ЕКП Естер Линч.

Тя посочва, че предложението на Комисията е добро начало, но са необходими промени, за да се гарантира, че работничките и техните профсъюзи имат право да преговарят за безопасни работни места. “Необходими са и по-силни гаранции, когато става въпрос за онлайн злоупотреби. Работата от разстояние ни показа, че само защото някой работи от вкъщи, това не означава, че е в безопасност от насилие и тормоз на работното място”, посочва още Линч.