Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена в Търговище

Нова синдикална организация на КНСБ бе създадена в края на февруари в регионална библиотека “Петър Стъпов” в град Търговище.

На учредителното събрание областният координатор на КНСБ за Търговище Николай Дяков запозна присъстващите служители с правата и задълженията им в синдикален контекст.

В края на събранието беше решено да се подготвят и проведат преговори за приемане на Колективен трудов договор.

В процеса на създаване на структурата методическа помощ оказаха областните координатори на КНСБ в Бургас Мая Сариева и на Русе Боянка Димитрова.