СБУ проведе форум за взаимодействието между средното и висшето образование

Образованието е в основата на човешкото развитие, каза председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева по време на организирана от синдиката национална конференция “Взаимодействието и сътрудничеството между средното и висшето образование – фактор за ефективна и пълноценна подготовка на педагогическите кадри”. Форумът се проведе съвместно с фондация “Конрад Аденауер” и на него присъстваха министърът на образованието акад. Николай Денков, ректорът на Софийския университет “Св. Климент Охридски” проф. Анастас Герджиков, който е и председател на Съвета на ректорите на висшите училища.

Янка Такева обясни, че целта на конференцията е да се подобрят квалификациите на учителите и да се мотивират завършилите педагогическите специалности в университетите да влязат да преподават в училищата.

От много години големият процент от учениците ни, завършващи училищното образование, избират да учат в българските висши училища, които предлагат качествено образование, коментира проф. Анастас Герджиков.