Синдикатите в “Брикел”: Дружеството не е “незначително” за българската енергетика

Синдикалните организации на КНСБ и КТ “Подкрепа” в “Брикел” ЕАД изпратиха писмо до президента Румен Радев, премиера Кирил Петков, министрите на финансите Асен Василев и на енергетиката Александър Николов. Работещите в дружеството са силно обезпокоени от обявеното намерение на правителството то да бъде затворено. Публикуваме текста на писмото: 

 

Безкрайно сме притеснени от изявленията, направени от министър Асен Василев, както в медийното пространство, така и в Народното събрание относно заложения ангажимент в “Плана за възстановяване и устойчивост” да се затвори нашето предприятие. “Брикел” ЕАД е ”нашето предприятие”! В него ние се трудим, то ни дава сигурност, че ще можем да изхранваме семействата си, то е част от живота ни! С това писмо ние не защитаваме никакви частни интереси, а своето право на труд и независимост.

Ние, колективът на „Брикел” ЕАД, сме повече от 1300 български граждани. С всички заети в съпътстващите на дейността на предприятието области “Брикел” ЕАД е пряко свързан с над 6000 работни места в 5 български области. С Вашите решения Вие обричате нашия живот и живота на нашите семейства на безпаричие, глад и студ в тази надвиснала над света икономическа криза.  Вие, като ръководители на държавата, избрани от народа да защитавате неговите интереси, не счетохте за необходимо и нужно да дойдете при нас, за да заявите на 6000 човека намеренията си лично. На 14 март в с. Обручище бе организиран протест за дупки по пътищата и лично министърът на регионалното развитие и благоустройството г-н Караджов в 6 часа сутринта дойде при хората!

Пишем Ви това писмо, за да чуете и нашия глас. Ще се опитаме да Ви обясним, че дружество “Брикел” ЕАД не е “незначително” за сигурността на българската енергетика.

„Брикел” ЕАД е първата топлоелектрическа централа в Маришкия басейн, която работи от 60-те години на миналия век и до ден днешен и остава една от структуроопределящите мощности за отрасъла. „Брикел“ ЕАД осъществява производство на електрическа и топлинна енергия с показатели за високоефективно комбинирано производство.

Топлинната енергия подсигурява производството на Брикетна фабрика, която осигурява горива за други топлоелектрически централи и топлофикации в страната. Ако позволите затварянето на „Брикел“ ЕАД, ще поставите под заплаха не само осигуряването на топлоснабдяване в гр. Гълъбово, а и в гр. Сливен и гр. Перник, чиито местни топлофикации се снабдяват от произведеното от нас обогатено енергийно гориво. Затварянето на „Брикел“ ЕАД ще е заплаха за енергийната сигурност на страната, тъй като осигуряваме част от горивото и на ТЕЦ “Бобов Дол”.

Дружеството е единствен доставчик на топлинна енергия на територията на град Гълъбово. Над 2000 са домакинствата, които използват централно отопление. Абонати на “Топлофикация Брикел” са всички детски градини, училища, болници, сгради на общинска администрация и други заведения с обществено значение. Искаме да зададем въпроси на всички, които планират или искат нашето „затваряне”. Искат ли да лишат 2000 български семейства от топлинна енергия на изключително ниски цени? Има ли друг град в България с безплатно парно за училища и болници и всички обществени сгради? Защо това трябва да бъде отнето и ликвидирано?

Евентуално затваряне на предприятието ни ще доведе до катаклизми не само в икономиката на град Гълъбово. Ще бъдат засегнати и доставчици и контрагенти на дружеството.

За работата на „Брикел“ ЕАД през 2021 г. „Мини Марица изток“ ЕАД доставиха почти 3 500 000 т въглища. Плановете за развитие на дейността през 2022 г. предвиждат доставките да нараснат на 3 790 000 т. Тези количества се заплащат редовно и представляват немалка част от добива на „Мини Марица изток“ ЕАД. Във вашите планове предвидени ли са последиците за добивното предприятие при свиване на капацитета и намаляване на паричните потоци?

На фона на изчерпване на запасите от висококалорични въглища в западния въглищен басеин, отчетена ли е уникалността на „Брикетна фабрика“, която е единственото в страната предприятие за производство на брикети и обогатено енергийно гориво чрез подсушаване на младите лигнитни въглища, с които нашата страна разполага в достатъчни количества. Чрез уникалните сушилни барабани на дружеството нискокалоричните лигнитни въглища се превръщат във висококачествено гориво.

В сегашната ситуация на война близо до българските граници и на непрекъсната ескалация на риска пред българската и европейска енергийна сигурност сме убедени, че изявления за „затваряне” на една топлоцентрала, като нашата, работеща с въглища, добивани изцяло  в нашата страна са дълбоко погрешни. Не смятаме, че в момент, когато в целия Европейски съюз се налага политика към запазване и удължаване на работата на мощностите на въглища, е удачно и националноотговорно нашата топлоцентрала да бъде ликвидирана, а ние да останем без работа.

Защитавайки правото си на труд, се надяваме българският политически елит да се поучи от опита на страни като Германия, Италия и Полша, които в тези съдбовни за нашия Европейски съюз времена поставиха под особена закрила своите въглищни топлоцентрали и своите енергетици.

Надяваме се да преосмислите Вашето решение, и да защитите не само нашето право на труд, но и сигурността на енергийната система.

 

С уважение:

 Диана Нейчева Тунева

Председател на

Синдикална организация на НФЕ към КНСБ

в “Брикел” ЕАД

 

Иван Цвятков Иванов

Председател на

Синдикална организация на Федерация „Енергетика“

към КТ „Подкрепа“ в “Брикел” ЕАД