Достъпът на бежанци до пазара на труда бе обсъден в рамките на проекта UnionMigrantNet

Интеграцията на мигранти и бежанци на пазара на труда бе основен фокус на дебатите по време на първата програма за взаимно обучение по проекта „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“. Тя се проведе в Лиеж, Белгия и в нея взеха участие експерти от България в областта на интеграцията на пазара на труда.

КНСБ е сред партньорите по международния проект, който се координира от Европейската конфедерация на профсъюзите. Съфинансира се от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ по програма AMIF-2018-AG-INTE.  Целите на проекта са да подобри сътрудничеството между местните власти, синдикатите и работодателите в осигуряването на достъп до пазара на труда за граждани на трети страни.

Програмата за взаимно обучение в Белгия започна със среща с кмета на гр. Лиеж Уили Демайер, на която експертите се запознаха с дейността на града. По време на срещата КНСБ представи изследването си за достъпа до пазара на труда за граждани на трети държави, а представител на Столична община презентира първото в България Бюро за информация и услуги за граждани на трети страни.

Част от програмата бе и посещение на местния интеграционен център, участие в градската обиколка за социално-професионална интеграция, която е задължителна за мигрантите в Лиеж. По време на обмена участниците посетиха организацията „Светът на възможностите“ – партньор по проект UMN, срещнаха се с Генералната федерация на труда в Белгия ( FGTB). Посетен бе Център за лица, търсещи закрила, управляван от частна фирма, на която са делегирани държавни дейности.

Темата за интеграцията на пазара на труда, която бе в основата на дискусиите, включва възможността за подобряване и разширяване на услугите на местните и регионалните власти и НПО сектора; финансовата помощ, езиковото обучение, курсовете за придобиване на квалификация и работа с местната общност; достъпът до жилищно настаняване. Специална тема бе и растящият брой украински граждани, които вече пристигат в гр. Лиеж.

От страна на КНСБ участваха Атанаска Тодорова и Ивайло Динев от Института за социални и синдикални изследвания. Българската делегация включваше и Надежда Бобчева, зам.-кмет на район „Оборище“, Вероника Манова от Столична община, Саня Раева от Асоциация за развитие на София, представител на Българския съвет за бежанци и мигранти, Милена Караканова от “Каритас България”.

През юни 2022 г. в София ще се проведе следващата програма за взаимно обучение, в рамките на която като домакини КНСБ и НПО сектора ще споделят подробно опита си и работата си на терен.