“Автомагистрали-Черно море” започва отново протестни действия

Ние, работещите в „Автомагистрали – Черно море“ АД, град Шумен, в продължение на една година сме принудени да защитаваме своите работни места и доходи чрез синдикални действия, включително и протести.

Принудени сме да го направим и през следващата седмица. На 28 март 2022 г. от 12 ч отново ще блокираме движението на Автомагистрала „Хемус“ – Пътен възел Белокопитово.

Поводът за пореден път са изработените от нас и неразплатени от държавата средства за ремонта на автомагистрала „Тракия“ от държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД, пряко подчинено на министъра на регионалното развитие и благоустройство. Провели сме множество срещи с всички служебни и редовно избрани правителства. Написали сме множество писма, позиции, декларации, които до момента са без отговор.

Общото задължение към момента за обекта от страна на възложителя – „Автомагистрали“ ЕАД, чрез АПИ, към дружеството е в размер на 27 644 902 лева с ДДС.

Липсата на решение вече една година доведе до:

  • Периодично забавяне на заработените ни с честен труд заплати. За периода, в който е изпълняван обектът, те са в размер на 7 548 097,25 лева заедно с осигуровките към тях. За декември 2021 година, януари и февруари 2022  година заплатите и осигуровките към тях са в размер на 4,5 млн. лева.;
  • Принудително спиране на работа във всички звена, поради липса на материали;
  • Предстоящо масово уволнение на 70% от персонала-дългогодишни квалифицирани работници и служители, поради невъзможност да се работи, без да се осигури ритмично заплащане на работните заплати и да се обезпечи доставката на материали;
  • Периодично спиране на електроснабдяването, доставката на газ, телефони и интернет, поради невъзможност да бъдат заплатени;
  • Влошаване на финансовото състояние на „Автомагистрали Черно море“ .

Търпението ни е изчерпано!

Настояваме за незабавно разплащане на цялата дължима сума към нашия работодател, осигуряващ ни трайна заетост и добро заплащане.

С цел избягване на всякакви спекулации, декларираме изрично, че нашите синдикални действия нямат политически характер, а се борим единствено за запазване на трайните си работни места и достойно заплащане.

Ще отстояваме правото си на достоен труд и редовно заплащане!