КНСБ в Шумен разясни трудовите права на 143-ма зрелостници

Регионалният съвет на КНСБ в Шумен проведе днес поредното обучение по образователната кампания “Моето първо работно място” – на зрелостници от ПГОХХТ “Проф. д–р Асен Златаров”.

Особен интерес предизвикаха темите, свързани с възникване и изменение на трудовото правоотношение, работното време, почивките и отпуските, както и къде да търсят помощ при проблем на работното им място. До този момент обучението бе реализирано в 4 училища и през него преминаха 143-ма ученици от 12 клас.

Конфедерацията реализира кампанията заедно със Синдиката на българските учители към КНСБ и в партньорство с Министерството на образованието и науката. Целта е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, постъпвайки за пръв път на работа, да се осигури по-плавен преход от ученическата скамейка към пазара на труда и последващото им кариерно развитие, както и да се повиши общата им правна култура.