МОТ призова Русия да прекрати агресията в Украйна

Управителният съвет на Международната организация на труда прие на 24 март резолюция, с която призова Руската федерация да прекрати незабавно агресията срещу Украйна. Документът бе подкрепен с 42 гласа “за”, два “против” и осем “въздържал се”. (Четирима от имащите право на глас не са участвали в гласуването.)

Резолюцията е от 27 параграфа и изразява “сериозна загриженост във връзка със съобщенията за жертви сред цивилното население и нападенията срещу граждански обекти, както и тежкото въздействие върху работниците и работодателите, които рискуват живота си, за да продължат да работят и да осъществяват дейността си, включително по време на нападенията срещу болници, училища, транспорт, предприятия и атомни електроцентрали, което допълнително се влошава от липсата на хуманитарен достъп”.

В документа се посочва “огромният мащаб” на вътрешно разселените лица и бежанците, принудени да напуснат домовете си, работните си места, предприятията, общностите и страната, и заявява, че “продължаващата агресия на Руската федерация, подпомагана от правителството на Беларус, срещу Украйна е грубо несъвместима с целите и задачите на Организацията и принципите, определящи членството в МОТ”.

Като изразява “непоколебима подкрепа” за тристранните съставни части на Украйна – работниците, работодателите и демократично избраното правителство – резолюцията призовава Руската федерация “незабавно и безусловно да прекрати агресията си, да изтегли войските си от Украйна, да прекрати страданията, които причинява на народа на Украйна, както и да се въздържа от всякакви по-нататъшни незаконни заплахи или използване на сила срещу която и да е държава членка и да поеме по пътя на мирното разрешаване на конфликта в съответствие с Устава на ООН и международното право”.

Управителният съвет реши, че МОТ следва временно да преустанови предоставянето на помощ за техническо сътрудничество на Руската федерация, с изключение на хуманитарна помощ.

Ще бъдат преустановени поканите към Руската федерация за срещи на експерти, участия в конференции и семинари, чийто състав се определя от Управителния съвет на МОТ.

Съветът също така призовава МОТ да проучи възможностите за евентуалното преместване на екипа за техническа подкрепа за достоен труд и на офиса за Източна Европа и Централна Азия в район извън Руската федерация.