Участието на работниците в управлението на предприятията бе обсъдено на семинар днес

Национален семинар по проект “Разширяване и подобряване на демокрацията на работното място като предпоставка за хуманизиране на труда и работната среда ДИРЕКТ II; VS/2020/0101” се проведе днес.

Събитието беше организирано от Конфедерацията на независимите синдикати в България, съвместно с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Проектът е насочен към тенденциите в прякото участие на работниците и служителите в шест държави членки на Европейския съюз – България, Кипър, Ирландия, Италия, Полша, Испания и Великобритания.

Целта е да се изследва въздействието на прякото участие на работниците и служителите в индустриалните отношения на ниво предприятие и да се проучат редица примери за добри практики на предприятия в страните партньори, които успешно са въвели нови технологии, с пълното съдействие на работниците, чрез процес на пряко участие.

Семинарът беше открит от Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ и Галя Петрова, директор Регионални представителства на КРИБ. Ина Атанасова, ръководител на проекта, представи идеята, партньорските организации, основните дейности и очакваните резултати.

В инициативата, която се проведе в Конгресен център “Глобус”, взеха участие Галина Софрониева – директор “Човешки ресурси” на VIVACOM, която представи прякото участие в управлението на човешките ресурси и добри практики в компанията и Кевин О’Кели – асоциран изследовател ETUI, които представи прякото работническо участие в Европа в контекста на приетата стратегия на ЕКП за по-голяма демокрация на работното място и Европейското рамково споразумение по дигитализация. Проф. Майкъл Голд – Кралски колеж Холуей и Бедфорд говори за прякото работническо участие във Великобритания, основните тенденции и примерите за добри практики, а Екатерина Рибарова – ИССИ към КНСБ запозна участниците в семинара с националния доклад по проекта.