Новият колективен договор в отрасъл „Здравеопазване“ ще бъде финализиран до дни

Преговорите по новия Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ ще бъдат финализирани през следващата седмица. В него ще залегне ръст на основните месечни заплати на медицинските специалисти, като се предвижда значително повишение на стартовите възнаграждения по категории персонал.

Това бе договорено на среща в Министерския съвет на национално представителните синдикални организации – КНСБ и КТ „Подкрепа“, с премиера Кирил Петков и министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова. Срещата, проведена на 1 април, бе в продължение на преговорите по новия отраслов договор и в нея се включиха и представители на здравните федерации към двата синдиката.

В условията на разгорялата се ковид пандемия в началото на 2021 г. бе преподписан старият колективен договор за отрасъла. След това стартираха преговори по новия, така че в него да залегне ръстът на стартовите възнаграждения, за който Федерацията на синдикатите в здравеопазването-КНСБ настоява от няколко години.

След проведените многократни разговори с министерството на здравеопазването, в присъствието на премиера, президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в петък бе постигнато съгласие началните заплати да станат както следва: 910 лв. за санитар, 1500 лв. за медицинска сестра и 1900 лв. за лекар без специалност.

За болничните заведения, които ще приложат новия отраслов колективен договор, стойността на клиничните пътеки ще бъде увеличена с 25 процента.

В Колективния трудов договор освен начални основни месечни заплати по категории персонал се договарят и допълнителни трудови възнаграждения (за придобит трудов стаж и професионален опит, за нощен труд, за разположение), които са значително по-високи от минималните такива. Финалните параметри на постигнатите договорености ще станат ясни до дни, след като бъде проведен отраслов съвет през следващата седмица с представителните работодателски организации.

От страна на медицинските специалисти в преговорите и подписването на отрасловия договор участват структурите на КНСБ и КТ „Подкрепа“. Други организации, включително такива, провокирали протестни действия, докато текат преговорите по новия колективен трудов договор, нямат отношение към договарянето на заплатите в здравеопазването.