КНСБ-Добрич приключи тазгодишните си дейности по кампанията „Моето първо работно място“ в област Добрич

За десета поредна година РС на КНСБ Добрич реализира дейности по Националната образователна кампания „Моето първо работно място“ на територията на регион Добрич. Традиционно, и през настоящата учебна година кампанията бе осъществена в две направления – обучение на учителите и представяне на темите в часа на класа пред учениците.

Регионалният съвет стартира кампанията с обучения – в град Добрич и град Каварна, на класни ръководители от 9, 10, 11 и 12 клас от училищата в област Добрич по ключова компетенция „Трудови, социални и осигурителни права“. Успешно завършиха обучението 67 преподаватели от 19 училища от област Добрич.

По време на 16 от проведените срещи в часа на класа в присъствието на 232 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас в 11 училища от региона като гост-лектори се включиха общинските координатори на КНСБ за гр. Генерал Тошево и гр. Каварна, синдикални председатели на базови синдикални организациии от „ДЕКА“ ЕООД – Тервел, „Пътнически превози“ ЕООД – Добрич, Държавно горско стопанство – Ген. Тошево, РБ „Дора Габе“ – Добрич и СБУ. Те споделиха с подрастващите за професиите си и за ползите от синдикалното членство в предприятието, в което работят. По-голямата част от срещите с учениците преминаха под формата на дискусия по темите, като най-често разискваните въпроси бяха: “Защо е необходимо задължително осигуряване?”, “Защо работодателите не са коректни спрямо работниците си?”, “Защо законите дават възможност да се заобикалят?”, “Какво трябва да направим, когато работодателят не спазва българското законодателство?”  и други. Предвид факта, че в регион Добрич голяма част от учениците започват работа в туризма още от 9-ти клас, проведените срещи в часа на класа бяха особено полезни за тях.

Дейностите по Националната образователна кампания „Моето първо работно място“ в област Добрич бяха реализирани от Регионалния съвет на КНСБ Добрич в тясна колаборация с Регионалния инспекторат по образование и СБУ.