РС на КНСБ във Варна със залесителна акция в гр. Долни чифлик

В “Седмицата на Гората” съвместно с Община Долни чифлик Регионалният съвет на КНСБ гр.Варна засади седем борови дръвчета около открития фитнес в град Долни чифлик, както и 6 дървета от видовете ясен и явор в една от детските площадки в града.

Залесителната акция е част от “Зелената кампания” на конфедерацията, която бе стартирана през 2020 година в чест на 30-годишнината на синдиката. До момента са засадени над 70 хил. фиданки, благодарение на доброволния труд на синдикалисти от цялата страна.