РС Разград засади 40 дръвчета в Дома за възрастни в с. Ловско

Регионалния съвет в Разград участва в залесяване на двора на Дома за възрастни с физически увреждания в с. Ловско. В днешната акция бяха засадени 40 дръвчета – кестен, явор и ясен.

В зелената инициатива участие взе и Общинска администрация–Лозница, начело с кмета на общината Севгин Шукри, заместник-кмета Ферди Ахмедов и инж. Данаила Савова-Петрова – директор на Дирекция “Местно развитие и екология, устройство на територията и стопански дейности”. Държавно горско стопанство Разград чрез заместник-директора Славин Славов осигури фиданките за засаждане, както и технологичните напътствия за това.

В инициативата се включиха още служителите в дома и Людмил Лилов – представител на лицензирания СОТ в Община Лозница.

Стартът на самата зелена кампанията в областта беше положен миналия месец със засаждане на овощни дръвчета в дворовете на двата социални дома в Разград – Дом за възрастни с деменция и Дом за стари хора.