„Автомагистрали – Черно море“ ще блокира пътя към Дунав мост и два прохода

Ние, работещите в „Автомагистрали – Черно море“ АД, град Шумен, в продължение на една година сме принудени да защитаваме своите работни места чрез синдикални действия, включително и протести. За пореден път сме принудени да пазим работните си места и доходите си чрез протестни действия. Ето защо на 13 април  2022 г. от 11.00 до 14.00 часа отново ще блокираме движението на следните места:

  • Град Русе – на Път I-II,Русе – Варна, кръгово кръстовище при километър 1+493 в град Русе; В протеста ще участва и президентът на КНСБ Пламен Димитров.
  • Айтоски проход – път III-208, на разклона на село Вресово, община Руен;
  • Ришки проход- път II-73, до разклона за село Риш, община Смядово;

Поводът за пореден път е изработеното от нас и неразплатено от държавата – средствата за ремонта на автомагистрала „Тракия“  от държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД, пряко подчинено на министъра на регионалното развитие и благоустройство. Провели сме множество срещи с всички служебни и редовно избрани правителства. Написали сме множество писма, позиции, декларации, които до момента са без отговор.

Беше направен опит за решаване на проблема от Народното събрание на 07.04. и 08.04.2022, но беше бламиран от участниците в управляващата коалиция.

Ние заложници на политически игри и пазарлъци няма да ставаме!

Нашето достойнство не е за политическа употреба!

Общото задължение към момента за обекта от страна на възложителя – „Автомагистрали“ ЕАД, чрез АПИ към дружеството е в размер на 27 644 902 лева с ДДС.

Липсата на решение вече една година доведе до:

  • Периодично забавяне на заработените ни с честен труд заплати.
  • За месец февруари  и март 2022 неплатените заплати и осигуровките към тях са в размер на 3 млн. лева.
  • За периода, в който е изпълняван обектът – 22.04.-30.06.2021 година , те са в размер на 7 548 097,25 лева заедно с осигуровките към тях, като тази сума е платена от дружеството
  • Принудително спиране на работа във всички звена, поради липса на материали;
  • Напускане на дългогодишни квалифицирани работници и служители.
  • Периодично спиране на електроснабдяването, доставката на газ, телефони и интернет, поради невъзможност да бъдат заплатени;
  • Влошаване на финансовото състояние на „Автомагистрали Черно море“ .

Търпението ни е изчерпано!

Настояваме за незабавно разплащане на цялата дължима сума към нашия работодател, осигуряващ ни трайна заетост и добро заплащане.

С цел избягване на всякакви спекулации, декларираме изрично, че нашите синдикални действия нямат политически характер, а се борим единствено за запазване на трайните си работни места достойно заплащане.

Ще отстояваме правото си на достоен труд и редовно заплащане!