Още придобивки за работещите в “Би ей глас България” с нов Колективен трудов договор

Нов колективен трудов договор с допълнителни придобивки за синдикалните членове на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост бе подписан в “Би ей глас България”.

В двата завода на производителя на бутилки и и буркани е постигната договореност за увеличение на работните заплати със средно 10 процента, отпускане на премии от 300 лева за Коледа и за Великден, средства за храна.

За синдикалните членове са предвидени 2 дни допълнителен отпуск и 400 лева при отпуск.