Нов Колективен трудов договор бе подписан в “Метекно България”, гр. Плевен

Нов Колективен трудов договор бе подписан на 26 април в мултинационалната компания “Метекно” ЕАД, България. Това се случи след близо 2-годишен застой и възраждане на синдикалната организация в дружеството през последните месеци. В преговорите взеха участие Федерация на независимите строителни синдикати, представлявана от зам.-председателят й Цветелина Бикарска, Николай  Илиев, експерт в Регионалния съвет на КНСБ в Плевен, председателят на синдикалната организация в предприятието Теодоси Цеков, секретарят Димитър Аспарухов и Карло Роси, изпълнителен директор на “Метекно”.

Договорът ще се прилага само за членовете на синдикалната организация, както и за заявилите присъединяване при условия, договорени в него. Действието му е за срок от две години.

Постигнати бяха важни социални и икономически придобивки, отнасящи се до допълнителни възнаграждения под формата на ваучери за храна, по-благоприятни параметри на режима на работното време и подобряване на условията на труд в предприятието. Договорени са и допълнителни  средства за транспорт.

Колективният трудов договор предвижда:

  • Стартова заплата от 800 лева;
  • За всеки отработен нощен час допълнително трудово възнаграждение не по-малко от 1 лв.;
  • Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по силата на разпоредбите на чл. 12 от НСОРЗ не по-малко от 1%;
  • Ваучери за храна на стойност 4 лв.;
  • Средства за транспорт за отработени дни месечно по 2,50 лв.;
  • Допълнителни възнаграждения над основната заплата /бонуси/ в размер на 300 лв.;
  • Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, но не по-малко от:  70% за работа през работни дни; 75% за работа през почивни дни; 100% за работа през официални празници; 70% за извънредна работа при сумирано изчисляване на работното време в месечен разрез.

Преговорите преминаха изключително стегнато и в духа на партньорство, взаимно уважение и социално сътрудничество. Благодарни сме за конструктивния диалог и сътрудничество с г-н Карло Роси, изпълнителен директор на “Метекно”, споделиха от ФНСС и РС-Плевен. Фирмата е част от огромна мултинационална компания в областта на строителната индустрия, представляваща международен консорциум “Метекно Груп”, който е най-големият и водещ производител в света на изолационни композитни панели. Нейният завод в Плевен е единственият такъв на територията на България и на Балканския полуостров.