КНСБ-Габрово и Инспекцията по труда с открита приемна за условията на труд по повод 28 април

Днес регионалният съвет на КНСБ и Дирекция „Инспекция по труда” Габрово проведоха съвместна открита приемна за здравословните и безопасни условия на труд в региона. Инициативата на синдиката е по повод 28 април – Световният ден за безопасност и здраве при работа, в който цялата синдикална общност по света изразява почитта си към загиналите и пострадалите при трудови злополуки и техните семейства.

По време на приемната желаещите имаха възможност да получат безплатни консултации от областния координатор на КНСБ Росица Йонкова, директора на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово инж. Виолета Иванова и националния координатор на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост към КНСБ инж. Радка Гичева. Освен в регионалния офис в Габрово сигнали за нарушаване на безопасните условия при работа се приемаха и по телефон, имейл и през социалните мрежи от експерта на КНСБ-Габрово Цветомира Джепунова.

По данни на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Габрово през 2021 г. в региона има общо 39 броя декларирани злополуки, от които 38 са признати за трудови. Отчита се лек спад на декларираните трудови злополуки, които през 2020 г. са били 51 броя.

Само за първото тримесечие на 2022 г. Дирекция „Инспекция по труда” в Габрово е установила по време на своите проверки 364 нарушения, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а именно работа при ниски температури, лоши условия на труд и вредни емисии. През 2021 г. са установени 2038 случая на неспазване на изискванията, отнасящи се до осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, което е 60 % от установените през годината нарушения. Най-голям процент от тях са свързани с вътрешнофирмената организация за осигуряване на тези условия и по-специално оценката на риска, което показва формалното отношение на работодателите по този въпрос.