КНСБ с редица инициативи по проекта UnionMigrantNet 

КНСБ реализира редица дейности по международния проект “UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция”. Той се координира от Европейската конфедерация на профсъюзите и работи в партньорство с Върховния комисариат на ООН за бежанците в България, Държавната агенция за бежанците при МС и Българския червен кръст. Съфинансира се от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ по програма AMIF-2018-AG-INTE. Целите на проекта са да подобри сътрудничеството между местните власти, синдикатите и работодателите в осигуряването на достъп до пазара на труда за граждани на трети страни.

Кратък видеоклип представя инициативите на КНСБ по проекта: