По инициатива на РС на КНСБ в цялата страна бе почетена паметта на загиналите при трудови злополуки работници

По инициатива на редица регионални съвети на КНСБ в страната на 28 април – Световен ден за здравословен и безопасен труд, бе почетена паметта на загиналите при трудови злополуки и професионални болести работници и служители.

В Разград, бе проведено заседание на Областния съвет по условията на труд. То се проведе в заседателната зала на регионалния съвет и бе открито от зам.-областния управител Драгомир Златев. Областният координатор на КНСБ в града Грациела Ранкова представи Манифеста за нулева смъртност на ЕКП и инициативата на сдружение с нестопанска цел „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов“ за подкрепа на деца, чиито родители са загинали при трудови злополуки и кампанията на КНСБ „Помогни на дете“. Доклад за контролната дейност и трудовия травматизъм за първо тримесечие представиха Айлин Мехмед – и.д. Директор на Дирекция „Инспекция по труда“, и  Даниела Коджахристова – директор на ТП на НОИ. След заседанието членовете на Областния съвет и експертите от регионалния съвет поднесоха венци пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки.

На 28 април регионалният съвет на конфедерацията в Бургас обяви ден на отворените врати за консултации по безопасност и здраве на работното място съвместно с ГИД-Бургас.

Екипът на РС на КНСБ във Враца, представители на Областния съвет по условия на труд, работодатели и синдикалисти от КТ „Подкрепа“ поднасоха цветя пред паметника на миньора.

Синдикалистите от КНСБ в Ямбол заедно с колегите си от КТ “Подкрепа” и местната Дирекция „Инспекция по труда“ също поднесоха цветя пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки.

В Кюстендил бе отслужен молебен в тяхна памет и молитва за здраве на всички работещи, за “Нулева смъртност на работното място”.

По обобщени данни на КНСБ констатираните нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд през 2021 г. са 97 487 бр., разпределени, както следва:

– нарушения на нормите, свързани с организацията и управлението на дейността за осигуряване на здраве и безопасност при работа – 63 707 бр.;

– нарушения на нормите по обезопасеност на работното оборудване и технологичните процеси – 21 572 бр.;

– нарушения на нормите по хигиена на труда – 12 208 бр.

Най-много нарушения на нормите за организация и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са установени в икономически сектори „Търговия” и „Строителство”.

През 2021 г. в ИА „Главна инспекция по труда” продължи практиката контролните органи на Агенцията да реагират на всеки сигнал, подаден от синдикална организация на КНСБ. Извършените проверки по искане на синдикални структури са 64 бр.

По оперативна информация на НОИ през 2021 година у нас са регистрирани 68 смъртни случая, в т.ч. – 4 жени, или с 21 бр. по-малко от 2021 г. През 2021 г. отново най-висок брой смъртни случай у нас са отчетени в икономическите дейности от сектор „Строителство” – 18 бр. (2020 г. – 17 бр.), следван от „Сухопътен транспорт” – 10 бр. (2020г. – 11 бр.)  и „Търговия“ – 7 бр. (2020 г. – 8 бр.).

Отчетените трудови злополуки са 2392 (2020 – 2309 бр.), с 83 повече от тези през 2021 г.

От 1998 г., КНСБ и сдружение с нестопанска цел „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов” помагат на деца, изправени пред изпитанието да израснат без родителска грижа. В продължение на 24 години се изплащат стипендии на деца, чиито родители са загинали при трудова злополука.  Загиналите са миньори, полицаи, учители, шофьори, железничари и др., част от които са били членове на КНСБ.

Към днешна дата стипендиантите на благотворителния фонд са 38, от различни райони на цялата страната.