Илия Илиев бе избран за председател на НСФ “Метал-Електро”

На 29 април 2022 година в град Казанлък се състоя VII редовен Конгрес на НСФ „Метал-Електро“.

В края на шестия мандат от нейното развитие в съвременния ѝ вид Федерацията претърпя значим и неочакван трус, поради загубата на дългогодишния ѝ председател Асен Асенов, който бе изключителен синдикалист, далновиден и будещ доверие ръководител и ценен икономически експерт. Началото на Конгреса бе поставено с отдаване на почит към паметта на Асен Асенов като след това делегатите се обединиха около идеята, че е необходима воля, усилия и екипност, за да се защити името на Федерацията като стабилен и ефективен обединител на работещите в бранш машиностроене и металообработване, като надежден социален партньор и незаменима част от Конфедерацията на независимите синдикати в България. Целите на следващия мандат приоритетно ще са насочени към запазване на работните места в бранша, защита на доходите, политики във връзка с квалификацията и преквалификацията на работниците, особено във връзка с новите умения, произтичащи от Зеления курс на Европа и все по-интензивно настъпващата дигитализация на производствата.

Гост на Конгреса бе вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, който говори за сложната социално-икономическа обстановка, в която се налага да защитаваме и развиваме синдикализма и увери делегатите на VII Конгрес на НСФ „Метал-Електро“ в подкрепата и партньорството на Конфедерацията.

За председател на Федерацията бе избран Илия Илиев, дългогодишен член на нейните ръководни органи, а за заместник- председател Соня Тодорова, дългогодишен експерт в централата на „Метал-Електро“. Почетен плакет за синдикалист на годината бе връчен на Атанас Бозов, председател на синдикалната организация при най-големия работодател в страната “Арсенал” АД – Казанлък.