Анализ на ИССИ: Колко са богатите хора у нас, ако съдим по техните спестявания?*

Колко са истински богатите хора в България, ако съдим по техните спестявания? Според официалната статистика на БНБ, спестяванията на домакинствата към края на 2021 г. са в размер на 66,5 млрд. лв. Това означава ли, че българските домакинства, макар и в условията на много на брой кризи, са подобрили своето финансово състояние?

Отговорът се крие в структурата на тези спестявания. Измерването на доходните неравенства се прави от много институции всяка година, но измерването на неравенствата в общото благосъстояние е далеч по-трудна задача. Данните за структурата на депозитите всъщност са удачен индикатор, който трябва да ни говори много за финансовите възможности на българина. Чрез тях по косвен път можем да оценим неравенствата на много по-мащабно ниво. Това е така, защото спестяванията на хората често са резултат не само от дохода, който получават, но и от други фактори.

Българска народна банка всяко тримесечие публикува статистика за състоянието на депозитите на домакинствата. Последните са към декември 2021 г. Нека погледнем каква е ситуацията със спестяванията на домакинствата към края на миналата година.

Таблица 1: Структура на депозитите на домакинствата в България към 31.12.2021 г.

Месец декември 2021 г.
  Стойност (млн. лв) Общ брой депозити
до 1 000 лв. 845 918 5 107 489
над 1 000 до 2 500 лв. 1 687 498 1 015 867
над 2 500 до 5 000 лв. 2 739 590 752 570
над 5 000 до 10 000 лв. 5 666 120 795 416
над 10 000 до 50 000 лв. 24 337 201 1 147 405
над 50 000 до 100 000 лв. 11 618 282 168 854
над 100 000 до 1 000 000 лв. 16 923 410 95 008
над 1 000 000 лв. 2 721 529 1052
Общо: 66 539 548 9 083 661

Източник: Българска народна банка

Към декември 2021 г. домакинствата в България са разполагали с 9 млн. броя депозити във всички банки на обща стойност от 66,5 млрд. лв. Това означава, че средно на един депозит се полагат 7380 лв. Но дали всеки българин, който притежава депозит в банка, разполага с тези пари? Разбира се, че не. Тази сума се получават тогава, когато се доверяваме на средните величини. Допускането е толкова вярно, колкото и това, че мнозинството от хората получават средната работна заплата. Да видим каква е реалността:

  • Реалността е такава, че 67% от всички депозити (6,1 млн. броя депозита) са в размер до 2500 лв.;
  • Нещата стават още по-притеснителни, защото тези 67% са на обща стойност едва 2,5 млрд. лв. Това са само 3,8% от общата стойност на всички депозити. Тогава възниква въпросът къде са останалите милиарди? Къде са останалите малко над 63 млрд. лв., при положение, че 67% от депозитите на домакинствата не са част от тях. Тук са, просто са нехомогенно разпределени, както се вижда от таблица 1.
  • Броят на депозитите над 100 хил. лв. е общо 90 060 или 1,06% от целия брой депозити. Това е нормално. Все пак едва ли са много хората, които могат да заделят толкова пари на влог. Обръщаме внимание, че общата стойност на тези депозити е 19,6 млрд. лв. Следователно, около 30% от общата стойност на депозитите е съсредоточена в едва 1% от техния брой. Като добавим към тези числа и влоговете от 50 000 до 100 000 лв., ще се види, че 31 млрд. лв. (47% от общата стойност) са съсредоточени в точно 2,9% от общия брой депозити в страната;
  • Както се вижда от таблицата, депозитите от 10 000 до 50 000 лв. са 12,6% от общия брой и консолидират в себе си финансов ресурс от 24,3 млрд. лв., което е приблизително 37% от общата стойност.
  • След елементарни пресмятания спокойно може да се направи изводът, че 55,6 млрд. лв. (84% от общата стойност на всички депозити) са събрани в едва 1,4 млн. депозита, което е 15% от общия им брой.

Разбира се, не винаги един депозит отговаря на едно физическо лице. Голяма част от българите нямат никакви депозити, а друга, по-малка, притежава по няколко. Следователно, тези числа биха имали още по-негативно измерение спрямо описаното до момента. Но дори и да предположим оптимистичен вариант, при който 1 депозит е равен на 1 лице, то нещата изглеждат твърде притеснителни.

Например, знаете ли че Илон Мъск има точно 3 пъти повече пари в сравнение с целия БВП на България и 5 пъти повече пари спрямо всички спестявания на българските домакинства? Всъщност, всеки един човек, който се намира в топ 20 на най-богатите хора в света, притежава повече пари в сравнение с парите на всички домакинства в България взети заедно.

Всички тези числа показват, че обществото има сериозен проблем в преразпределянето на ресурсите. Естествено, няма как да се постигне пълна симетрия, никой не цели такова нещо, но не е нормално да се наблюдава такава нехомогенност в разпределението на спестяванията на хората. Тази нехомогенност видимо се влошава през последните няколко години, сравнявайки спрямо по-старите данни на БНБ.

Не е нормално, например, за 12 месеца, общият брой на депозитите да намалява с 3% или около 300 000 по-малко депозита спрямо декември 2020 г., но тяхната стойност да нараства с 8,3%. И то при условие, че най-ниските влогове продължават да намаляват, а най-високите имат тенденция да нарастват. Затова следващият път, когато чуете или прочетете, че „Спестяванията на домакинствата за поредна година нараснаха“, имайте едно на ум какво точно се крие зад този ръст.

 

*Анализът е изготвен за БТА от д-р Любослав Костов, директор на ИССИ и Алесандрия Ангелова, изследовател в ИССИ