Подписан бе нов КТД за детско и училищно здравеопазване в община Дряново

Днес, 17 май, кметът на Община Дряново Трифон Панчев и председателят на синдикалната организация на ФСЗ към КНСБ Иван Пенчев подписаха нов общински колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване в Дряново. На събитието присъстваха областният координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова и експертът от регионалния офис на синдиката Цветомира Джепунова, с чиято помощ се осъществи сключването на документа.

Съгласно договора, от първи април се увеличават работните заплати на всички служители в детска ясла и медицински специалисти от здравните кабинети в учебните заведения, като за медицинските специалисти повишението е с минимум 10 на сто, в зависимост от делегираната дейност. Така основната заплата на медицинските сестри от детска ясла надхвърля хиляда лева.

Относно трудовите възнаграждения също се предвижда през месец юли да се анализират финансовите възможности с цел повишение на заплатите, а в останалото време икономиите от фонда ще се разпределят като допълнително материално стимулиране.

Чрез новия колективен договор се запазват досегашните придобивки на служителите, които надграждат параметрите на колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” от април тази година. Основният платен годишен отпуск за всички служители, страна по договора, независимо от трудовия стаж, отново е в размер на 24 работни дни. Тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск 30 работни дни. За работа при специфични условия на труд допълнителният отпуск за немедицинския персонал е осем дни. Освен това, всеки синдикален член получава допълнителни два работни дни платен годишен отпуск. Както и досега, служителите ще имат право на СБКО в размер на три на сто от средствата за работни заплати, а също и на работно облекло.

Общинският колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване в Дряново е валиден за две години, като преговорите между ръководството на Община Дряново и КНСБ се реализират за пореден път чрез добър социален диалог.