40 служители на регионалната библиотека в Шумен излязоха на протест

40 служители на Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, град Шумен излязоха днес на едночасов предупредителен протест. Те изразиха днес недоволството си от липсата на средства за културните институти и настояха при актуализацията на републиканския бюджет Министерство на културата да изпълни поетите ангажименти за повишаване на финансирането на библиотеките в страната.

„Това включва увеличение на заплатите на служителите, които са под средните за страната, и подобряване на материалната обезпеченост на библиотеките с компютри, читателски места и пари за книги. Около 10 милиона лева е сумата за всички библиотеки в страната“, поясни Екатерина Колова, председател на синдикалната организация на КНСБ в библиотеката.

„Трудът на библиотекарите е системно подценяван от правителствата през последните 32 години, а читателите не познават спецификата на библиотечния труд извън приемните“, коментира Колова.

Ако няма резултат до 1 юли, библиотекарите ще протестират ефективно.

Предупредителни протестни действия днес предприеха структурите на КНСБ в библиотеките и читалищата в цялата страна.