Курсове по английски език за социален диалог започват от 31 май

Курс по Английски език за социален диалог 2 започва от 31 май.

Той е разработен за целите на средно ниво обучение, над А2, за служители и активисти от структурите на социалните партньори – синдикати и работодатели, както и за професионалисти в сферата на индустриалните отношения и социалния диалог.

Полезен е за всички, които искат да учат английски език за професионални или социални цели. Съдържанието на курса цели да въведе обучаемите в английския език в специализираната терминология на индустриалните отношения и социалния диалог.

Всяко ниво се състои от 20 астрономически часа в 10 раздела, според езиковото съдържание и темата. Работата с езикови раздели се концентрира върху установяването на стабилна база от основни глаголни и времеви структури, докато контекстуалните теми са тези, които обогатяват запаса от термини. Курсът цели да подпомогне участниците в преодоляването на езиковата бариера и да развие тяхната способност да водят диалог по теми, пряко свързани с професионалната им сфера. Предвидени са упражнения. Материалите могат да се използват в интензивни курсове под ръководството на преподавател. Учебната програма е актуализирана и разработена за обучение в електронна среда.

Съдържание на разделите:

Всеки раздел има тематичен контекст, в който се развиват езиковите дейности.

 1. Въведение;
 2. България в ЕС, основни умения за боравене със статистически данни;
 3. Работна среда, основни термини свързани с работното място;
 4. Бизнес, основни термини свързани с икономическата активност;
 5. Околна среда, основни термини свързани със „Зелената сделка“;
 6. Равенство, основни термини свързани с условията на труд;
 7. Дигитална икономика, основни термини свързани с дигитализацията на работните процеси;

8 и 9. Европейски институции и процедури, основни термини свързани с въвеждането и спазването на законодателството в рамките на ЕС;

 1. Преговори, основни фрази и етикет при провеждането на преговори.

Курсът ще се провежда 2 пъти седмично – в понеделник и сряда по 2 астрономически часа от 17 ч и ще продължи до края на юни.

От 7 юни пък започва курс по Английски език за социален диалог 3

Той е полезен за всички, които искат да учат английски език за професионални или социални цели. Съдържанието на ниво 2 е фокусирано върху работната среда и специализираната терминология на индустриалните отношения и социалния диалог. Ниво 3, от своя страна, ще предостави възможност за упражняване и дообогатяване на терминологията, заучена в предишните нива, както и ще разшири обхвата на темите, достъпни в рамките на социалния диалог.

Учебната програма е актуализирана и разработена за обучение в електронна среда.

Всяко ниво се състои от 20 астрономически часа в 10 раздела, според езиковото съдържание и темата. Работата с езикови раздели се концентрира върху установяването на стабилна база от основни глаголни и времеви структури, докато контекстуалните теми са тези, които обогатяват запаса от термини. Предвидени са упражнения.

Материалите могат да се използват в интензивни курсове под ръководството на преподавател.

Съдържание на разделите:

 1. Преговори. Разиграване на предварително разработени сценарии, в които на участниците се дава „роля“ в преговорния процес.
 2. EURES. Мрежата за европейско сътрудничество на службите по заетостта – основни цели и компоненти.
 3. Националният план за възтановяване и развитие. Основни цели и компоненти на плана.
 4. Бюджет на ЕС. Цели и компоненти на основните програми за европейско финансиране.
 5. Енергетика. Основни термини, свързани с енергийния пазар.
 6. Програма „Дигитална Европа“. Последни нововъведения в европейските политики, свързани с киберсигурността и дигиталните умения.
 7. Екопроектиране и устойчиви продукти. Последни нововъведения в рамките на Плана за действие за кръговата икономика.
 8. Данъчно облагане. Основни компоненти на данъчните системи в ЕС.
 9. Свобода на словото. Последни данни и нововъведения по темата със свободата на словото в рамките на ЕС.
 10. Неформалната икономика. Същност, измерения и въздействие на „сивия“ сектор.

Курсът ще се провежда 2 пъти седмично – във вторник и четвъртък по 2 астрономически часа. Началният час е 17 ч.

Заявката за участие може да подавате на Юлия Симеонова: ysimeonova@citub.net.

Курсовете се провеждат по проект 2019/101835 Responsible Social dialogue for decent life (Re-dial)/2019/101835 Отговорен социален диалог за достоен живот