890 лв. минимална заплата за работещите в пивоварните предприятия

Минималната работна заплата за работещите на постоянен трудов договор в пивоварни предприятия е 890 лв., т.е. половината от средната работна заплата за бранша. Това предвижда Браншовият колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш. Със заповед № РД-01-139 от 12 май на министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков той бе разпрострян за седми пореден път върху всички предприятия в икономическите дейности „Производство на пиво“ и „Производство на малц“.

Стремежът ни е, разходите за работна заплата да не се ограничават в границите на себестойността – „твърдата“ версия, а в „меката“ версия – инвестиции в човешкия капитал, който носи добавена стройност и да се сложи край на парадигмата за евтиния труд. Амбицията ни е през 2025 г. МРЗ да стане 2/3 от средната заплата за бранша, следвайки препоръките на ОИСР, коментира председателят на Синдикат “Бира, храни и напитки” Красимир Пащрапански.

Той поясни, че социалните партньори от бранша придават особено значение на програмите за обучение през целия трудов живот, в това число с използване на иновативни подходи за създаване на „зелени“, цифрови и информационно-комуникационни умения. С новия браншови договор на преден план изпъква дейността на Паритетната комисия – една нова система за сътрудничество и контрол, която гарантира устойчивостта на „геометрията“ на социалното партньорство. В предприятията се изграждат Екипи за управление на промяната (ЕУП), които осигуряват по-тесни връзки между промените, дигитализацията, образованието и обучението, дават пример и подпомагат развитието на персонала от всички възрасти – т.е. поколенческо сътрудничество на работното място. Нашата основна цел е, да се гарантира спокойствие и даде надежда на хората в динамичните условия на бързо променяща се среда. Първата промяна е, че работещите вече не искат да работят „за“ дадено предприятие, а „с“ предприятието, поясни Пащрапански.

В подписания БКТД е договорено още увеличаване на отпуска на бащата при раждане на дете със седем дни над Кодекса на труда. Работещите ще могат да ползват допълнителен платен отпуск на рождения си ден.

В момента социалните партньори договарят Пътна карта за реализиране на подписания Браншов стълб за трудови и социални права, като инструмент на „мекото“ право. Пътната карта е оценка и важен момент за нов тласък на диалога и гаранция за устойчиво развитие на браншовата икономика. Инструментите за „управление на времето“ стават все по-ефективни и доходоносни: преминаване на 4-дневна роботна седмица през „ниския“ сезон – 4-то тримесечие на годината.

Вниманието ни е насочено към правилното използване на инвестициите към иновации и проекти за сметка на разширяване на производството, каза още Пащрапански. Социалните партньори обръщат все по-голямо внимание и значение на качеството на живота и неговите социални измерения.

“Амбицията ни е системата за информиране и консултиране да действа на принципа на „4-те очи“ – предоставяне на информация, съвети, консултация и съдействие, а комуникацията остава уникален инструмент за укрепване на устойчивостта на пазара на труда и уплътняване на информацията. Амбицията ни е също чрез постоянен мониторинг да постигнем „покритие“ на наетите с КТД над 95% като част от трудовото законодателство. Основната цел е осигуряване на по-благоприятни условия на труд за повече работници и служители”, коментира още председателят на Синдикат “Бира, храни и напитки”.

Колективният трудов договор ще важи до 25 март 2024 г.