Позиция на ВОН-КНСБ

Публикуваме позиция на ВОН-КНСБ във връзка с дискусията в Народното събрание днес и предвиденото отлагане на гласуването на средствата за допълнителна субсидия за издръжка на обучението, която е за увеличаване на трудовите възнаграждения.

 

 ВОН-КНСБ настоява приетите средства в чл. 1, ал. 5, ред 2.9 от ЗДБ за 2022 г. – субсидия за издръжка на обучение в размер на 20 млн. лв. да бъдат преведени незабавно на държавните висши училища. Сега, не с актуализация на бюджета, както бе заявено днес, 2 юни 2022 г., в пленарната зала на НС.

Министерствата на финансите и Министерството на образованието и науката не трябва да нарушават приетия от Народното събрание Държавен бюджет за 2022 г., нямат право да налагат и ограничения на средства, договорени единствено и само за заплати. Те са предвидени като средства за допълнителна субсидия за увеличаване на трудовите възнаграждения на членовете на академичния състав в Държавните висши училища. Към настоящия момент не само не е изпълнен Законът за държавния бюджет, но и се създават допълнителни затруднения. Лицата, заемащи академични длъжности, не могат да получат предвидените средства от 1 април т.г., които са пряк резултат от усилията на ВОН-КНСБ и подкрепени от Съвета на ректорите за ръст на работните заплати с 15%. Нарушено е правото на труд и навременно заплащане на дължимо възнаграждение на всеки един член на академичния състав в ДВУ, предвидено в ЗДБ за 2022 г., като компенсация на неблагоприятните последици, резултат от инфлационните процеси в страната.

Настояваме от 1 юли 2022 г. с предстоящата актуализация на Бюджет 2022 г. за допълваща субсидия за издръжка на обучение в ДВУ, която да е в размер на нови 20 млн. лв., с което общо за годината средствата за издръжка на обучение да станат 40 млн. лв.

В момента в Бюджета на ДВУ липсват средствата за увеличение на стипендиите на докторантите от 01.04.2022 г. (от 550 лв. на 750 лв.). ВОН-КНСБ настояваше и продължава да настоява тези средства да са на база не по-малко от 1000 лв. стипендия, което към 1 април, когато влезе в сила действието на Бюджет 2022, е в размер на 11 млн. лв. За съжаление, те не бяха предвидени в бюджетите на ДВУ. Затова в предстоящата актуализация на Бюджет 2022 искаме средства за стипендиите в субсидиите на ДВУ. В случай че МОН е превел под някаква форма такива средства (както беше обявено за увеличение на стипендиите на докторантите на 750 лв.), то при актуализацията настояваме те да са не по-малко от 1000 лв., което за следващото шестмесечие е в размер на допълнителни 4 млн. лв.

Следователно ВОН-КНСБ настоява да се предвидят в актуализацията на Бюджет 2022 за висше образование и наука общо 24 млн. лв. за следващото шестмесечие, при условие, че на висшите училища са предоставени допълнителни средства за стипендиите на докторантите. При липса на това условие, новите средства за ДВУ са 20 млн.лв. за издръжка на обучението и 7,3 млн. лв. за стипендии на докторантите, или общо 27,3 млн. лв.

Така общо за 2022 г. средствата за ДВУ трябва да са 47,3 млн. лв.

Очакваме извиненията на онези народни представители, които си позволиха днес унизително отношение към академичния състав на висшите училища в България!