Венцислав Станков бе преизбран за президент на НСПС “Огнеборец”

Досегашният президент на НСПС “Огнеборец” Венцислав Станков бе преизбран за нов мандат на провелия се днес Трети редовен конгрес на синдиката.

За вицепрезидент делегатите избраха Станимир Миланов.

Конгресът се провежда в Габрово. Сред гостите бяха Николай Николов, директор на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” в МВР, вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Венцислав Станков отчете постиженията на “Огнеорец” през последните 7 години, които обхващат досегашния мандат. През отчетния период (20.11.2015 г. – 31.03.2022 г.) са подписани 2 споразумения за сътрудничество между министъра на Вътрешните работи и НСПС “Огнеборец”, три колективни трудови договора, по които НСПС”Огнеборец” е страна със срок от по 2 години. Със същите се уреждат въпросите, свързани с трудовите и осигурителните отношения на ЛРТП, работещи по трудово правоотношение в МВР, които не са уредени с повелителните разпоредби на закона.

Само за периода 2020 – 2021 г. от НСПС “Огнеборец” са изготвени 58 становища по законови и подзаконови нормативни актове. Изпратени са десетки писма до различни ведомства и институции, взето е отношение по редица сигнали от наши членове, касаещи различни по характер въпроси.

Станков напомни и проведените протести в защита на интересите и възнагражденията на синдикалните членове, включителния и последния на 19 февруари тази година с искане за 20% ръст на заплатите. С актуализацията на бюджета Управителният съвет на НСПС “Огнеборец” продължава да настоява за увеличение на възнагражденията с поне 20 на сто от 1 юли.