Декларация на делегатите на Третия редовен конгрес на НСПС “Огнеборец”

Ние, делегатите на Третия редовен конгрес на НСПС „Огнеборец“ в Република България, настояваме за реализиране на нашите искания относно увеличаване на основните възнаграждения на служителите в МВР и предстоящата актуализация на ЗДБ за 2022 година с минимум 20%. Исканията ни са поставени на масата на преговорите с политическото ръководство на МВР и на МФ още в началото на месец февруари при изготвянето на ЗДБ на страната ни за 2022 г.

Категорично изразяваме нашето несъгласие служителите на МВР да бъдат заложници на извършване на реформи във ведомството, които не зависят от самите нас, а са единствено и само в правомощията на политиците.

У нас остава усещането, че намеренията им за изваждането на ГДПБЗН и ДНС 112 от структурите на МВР и обособяването им в Държавна агенция, а впоследствие и включването в нея на допълнителни структури на Единната спасителна система, не са ясни и на самите тях. Не е ясно и ще бъде ли постигнат желаният резултат за повишаване на способностите на държавата ни да реагира при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Ние, делегатите на Третия редовен конгрес на НСПС „Огнеборец“, настояваме за адекватни възнаграждения на служителите във ведомството, а също така и за добре обмислени реформи!

Изразяваме нашата готовност да защитим декларираната ни позиция чрез обявяване на протестни действия, в случай че не бъдат удовлетворени исканията ни с актуализацията на ЗДБ на Република България.